+91 8527885179
Pathar Masjid Srinagar | Kashmir Hills