+91 9716108811
Gurudwara Chatti Patshahi Sahib Srinagar | Kashmir Hills