+91 8527885179
Gurudwara Chatti Patshahi Sahib Srinagar | Kashmir Hills